Rijles met ADHD of ADD.

Voor leerlingen met ADHD of ADD heeft Autorijschool Jadro een bijscholing gevolgd bij Jongepier Verkeersopleidingen Nederland, een opleidingsintituut voor de rijschoolbranche en heeft voor de begeleiding van leerlingen met ADHD of ADD een certificaat behaald waardoor wij gespecialiseerd zijn in het lesgeven aan leerlingen met deze aandachtsstoornissen.

Waarom zijn er normen bij ADHD of ADD.
Een rijles voor leerlingen met ADHD of ADD duurt bij Autorijschool Jadro, 90 minuten!
Aandacht en concentratie zijn van groot belang voor een veilige verkeersdeelname, bij leerlingen met ADHD of ADD die last hebben van aandachtsstoornissen en concentratieproblemen, kan impulsieviteit op de voorgrond staan en dat kan een negatieve invloed hebben op het veilig besturen van een voertuig.

Je bent rijgeschikt wanneer uit het rapport van een onafhankelijk specialist blijkt dat de aandachtsproblemen en concentratiestoornissen, de impulsiviteit en bijkomende risico,s als bijv. depressie geen groot probleem vormen en de specialist van oordeel is dat er veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen.
Voor het oordeel gebruikt de specialist de checklist risicofactoren van het CBR.
Voor de beoordeling van je rijgeschiktheid is altijd een rapport nodig van een onafhankelijk medisch specialist met kennis van ADHD bij volwassenen. Het CBR heeft een lijst met deskundige specialisten.

Wat is de maximale termijn van geschiktheid?
Personen met ADHD of ADD kunnen voor onbeperkte termijn worden goedgekeurd, dan is er nooit meer een herkeuring door een specialist nodig. In twijfelgevallen kan de specialist van het CBR adviseren een termijnbeperking van 3 jaar of 5 jaar op te leggen, bij deze personen met een beperkt rijbewijs moet bij de volgende rijbewijsverlenging altijd opnieuw door een onafhankelijk medisch specialist gekeurd worden.

Wanneer krijg ik een rijtest?
De eerste keer dat iemand met ADHD of ADD een aanvraag doet bij het CBR, volgt er na de goedkeuring door de medisch specialist altijd een rijtest.

Voor meer informatie en de checklist Risicofactoren zie, www.cbr.nl ADHD en het Rijbewijs.
(Bron www.CBR.nl, ADHD en het rijbewijs en checlist risicofactoren CBR.)