PROTOCOL RIJLES BIJ AUTORIJSCHOOL JADRO TIJDENS COVID-19

Doel van dit protocol:

Autorijschool Jadro hecht veel waarde aan de veiligheid van haar leerlingen en tracht deze met het oog op bescherming en gezondheid van hun klanten, ter voorkoming van verspreiding van het virus, waar mogelijk te waarborgen door toepassing van dit protocol.
Wij passen de voorgeschreven richtlijnen van het RIVM hierin toe inclusief adviezen brancheorganisaties rijschoolsector, zorgwijzer en CBR.
Bij wijzigingen zal dit protocol geactualiseerd worden op basis van ervaringen of aangepaste richtlijnen door RIVM.

1. Herstart rijscholen

Per 11 Mei 2020 mogen de rijscholen herstarten, Autorijschool Jadro maakt hierin de keuze, deze start iets uit te stellen en eerst eens aan te kijken hoe een en ander verloopt m.b.t. keuzes en eisen CBR en daarnaast eventuele nieuw verkregen inzichten. We zijn verheugd weer rijlessen te kunnen verzorgen en zullen jullie hierin dan ook zo goed mogelijk begeleiden zoals jullie al van ons gewend waren.

Autorijschool Jadro start per 25 mei 2020 met één lesauto waarna er na deze lesweek een evaluatie c.q. risico-inventarisatie gemaakt zal worden indien nodig. Daarna zal per 2 juni 2020 de andere lesauto herstarten en de ervaringen verwerken of toepassen, c.q. aanpassen in dit protocol.

Wij zullen ons als bedrijf echter wel moeten houden aan de richtlijnen van het RIVM en het protocol Veilig werken in de rijschoolbranche. Hierdoor hebben wij aanvullende maatregelen moeten treffen, zo mogen wij alleen leerlingen toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid kunnen aannemen dat ze gezond zijn, voorafgaand aan de rijles zullen er dan ook controle vragen gesteld worden, zogenaamde triagevragen, later benoemd in dit protocol.

Weet je voorafgaand aan de rijles al dat je klachten hebt, ook als deze zeer licht zijn, kom je absoluut niet naar de rijles en meld je dit direct bij de rijinstructeur, je annuleert per direct de rijles! Treffen wij toch een leerling met ziekteverschijnselen die op het virus kunnen duiden, annuleren we per direct de rijles en berekenen we deze volledig aan de leerling door inclusief eventuele schade die hieruit ontstaat verderop in dit protocol omschreven.

2. Algemeen verspreiding van het virus

COVID-19 verspreid zich via druppeltjes in de lucht, de druppeltjes komen uit neus, keel en mond.
Bij hoesten, kuchen, niezen en spreken kunnen druppeltjes vrijkomen waarin het virus zit. Overdracht van het virus van persoon op persoon, vindt plaats als iemand aan deze druppeltjes wordt blootgesteld.

De basismaatregelen om verspreiding van druppeltjes of aerosol te voorkomen:

– Afstand houden, tenminste 1,5 meter tot andere personen.
– Thuisblijven bij verschijnselen of klachten zoals; griepverschijnselen, hoesten, kuchen, niezen, benauwd/kortademig of koorts of als er contact is geweest met iemand met COVID-19.

Klachten, Symptomen COVID-19 vermeld op zorgwijzer:
– Koorts 38 graden – Gewrichtspijn
– Hoest/ niezen – keelpijn
– Vermoeidheid – Hoofdpijn
– Opgehoest slijm – Koude rillingen
– Benauwdheid/ kortademigheid – Misselijkheid/ braken
– Verstopte neus/ loopneus – Diarree

Vrijgekomen druppeltjes/aerosol kunnen op de handen terechtkomen waarna de handen contact hebben met diverse voorwerpen, door gebruik handschoenen beperken wij het contact met oppervlakken en materialen binnen de lesauto, de volgende onderdelen zullen wij desinfecteren:
– Deurgreep/ deurstijl (buiten en binnen de lesauto)
– Stuur
– Bedieningsknoppen (richtingaanwijzers, verlichting, ruitenwissers, verstellen buitenspiegels etc.)
– Versnellingspook
– Handrem
– Binnenspiegel
– Hoofdsteun
– Sluiting veiligheidsgordel en veiligheidsgordel zelf
– Stoelknoppen
– Touchscreen navigatie, radio etc.
– Armsteun
– Zonneklep
– Vloermat

Overdracht van het virus van persoon op persoon vindt plaats als iemand anders ook contact heeft met de materialen binnen een lesauto en vervolgens contact heeft met ogen, neus of mond waardoor het virus in het lichaam kan komen. Het virus kan enkele uren tot dagen blijven leven, goede hygiëne is dus van groot belang.

De basismaatregelen conform uitgangspunten RIVM zijn:
– Verspreiding voorkomen door in de elleboog te niezen, kuchen of hoesten
– Veelvuldig handen wassen met water en zeep volgens voorschriften RIVM, na contact met gezicht door hoesten, niezen en kuchen of neussnuiten, toilet bezoek en schoonmaken.
– Reinigen eerst met water en zeep en vervolgens desinfecteren met desinfectiemiddel, hierbij te denken aan de voorwerpen of objecten waarmee contact is geweest
Reiniging conform goedgekeurde desinfectiemiddelen RIVM
Autorijschool Jadro gebruikt hiervoor:
Cif Professional desinfectiereiniger conform toelating reiniging/ desinfectiemiddelenlijst RIVM
Desinfectiespray van:
• Varena,
• Denkmit
• Vibasept
• Sanytol
Desinfectiedoekjes:
• BlueWonder,
• Sagrotan (Dettol)
• Rewe
• Stenago
• CMT
De verschillende keuze reinigingsmiddelen komt voort uit het feit dat de verkrijgbaarheid van desinfectiemiddelen zeer slecht is, de gebruikte middelen claimen 99,9% effectief te zijn tegen bacteriën, schimmels/gisten en speciale virussen

3. COVID-19 aanspreekpunt bij Autorijschool Jadro

Binnen onze rijschool is Mw. S.J. van Laar ons COVID-19 aanspreekpunt, zij zal er zorg voor dragen dat zij continue aandacht heeft voor de risico´s van COVID-19 binnen ons bedrijf en fungeren als organisator ten aanzien van het verzorgen van aanpassing protocol COVID-19 door verandering zienswijze RIVM advies, toepassing en gebruik van de juiste reiniging en desinfectiemiddelen ter preventie maar ook beide lesauto’s voorzien van COVID-19 pakketjes voor gebruik tijdens praktijklessen en praktijkexamens afgenomen door CBR.

Bij vragen kunt u zich richten tot Mw. S.J. van Laar, jadro@xs4all.nl, uw vragen zullen uiterlijk binnen 5 werkdagen beantwoord worden.

4. Maatregelen Autorijschool Jadro

Autorijschool Jadro zal trachten zoveel mogelijk de rijlessen vanaf een centraal punt te organiseren conform adviezen brancheorganisaties maar kan hier ook van afwijken, passend bij eventuele mogelijkheden tot reiniging op locatie, dit betekent dat de leerling;

– Zelf zorg draagt voor de persoonlijke bescherming middelen die wij als rijschool noodzakelijk vinden om binnen COVID-19 op veilige wijze praktijklessen aan te kunnen bieden, je neemt deze beschermingsmiddelen mee in een afgesloten plastic zakje naar het afgesproken centrale punt, indiende leerling dit niet wenselijk vindt, zal deze geen gebruik kunnen maken van onze praktijklessen op dit moment.

• Handschoenen wegwerp van Latex, let op dat de handschoenen de juiste maat hebben, handschoenen die te groot zijn, zijn gevaarlijk zorg dus voor goed passende Latex wegwerphandschoenen, deze zijn verkrijgbaar in diverse maten van S t/m XL.

• Mondkapje, aangezien wij ook lesgeven aan leerlingen die binnen een risicogroep vallen en een medische achtergrond hebben waardoor het om ook deze leerlingen veiligheid te bieden noodzakelijk is gebruik te maken van deze bescherming om de lesauto zo zuiver mogelijk te houden, de beschermingsmiddelen zijn niet eerder gebruikt! Vanuit overheidswege is er geen verplichting een mondkapje te dragen echter zitten wij zonder enige bescherming in een lesauto zeer dicht bij elkaar en dit heeft ons doen besluiten dit als verplichting in ons protocol als rijschool op te nemen, wij mogen deze keuze als bedrijf maken en volgen hierin de lijn die het CBR ook toepast, ook bij het CBR worden de praktijkexamens gereden met mondkapje (persoonlijke beschermingsmiddelen), het is tevens fijn als er dan reeds gewenning is en een zelfde regel toegepast om zoveel mogelijk aansluiting te bieden.
De keuze voor Latex wegwerphandschoenen is tot stand gekomen doordat deze een goede en juiste grip op het stuur geven, met bijvoorbeeld Vinyl handschoenen is dit geenszins het geval, dit hebben wij uitgetest.
Indien de leerling niet wenst mee te werken en het gebruik van persoonlijke bescherming middelen niet wenselijk vindt, kan deze pas starten indien deze veiligheidsmaatregel niet meer van kracht is, er zal dan geen sprake zijn van de mogelijkheid tot afname praktijkles op dit moment. De leerling die wel op deze wijze aan onze lessen wenst deel te nemen, doet dit op eigen risico voor wat betreft COVID-19, minderjarigen nemen enkel deel aan onze lessen mits ouders daartoe toestemming hebben verleend middels een mail aan de rijschool jadro@xs4all.nl, zonder toestemming van ouders, wordt er geen les gegeven aan de minderjarige leerling.
Autorijschool Jadro heeft in geval dat de leerling zijn persoonlijke beschermingsmiddelen vergeten is, eventueel een reservesetje in gesloten verpakking, de prijs voor een mondkapje en latex handschoenen bedraagt € 3,- euro, dit is enkel bestemd voor nood en niet voor wekelijks gebruik.

5. Minderjarig en rijles tijdens COVID-19

Ouders van minderjarige leerlingen verlenen toestemming tot afname rijles, zonder toestemming van de ouders bij minderjarig zijn, kan er geen praktijkles gegeven worden, de ouders kunnen de toestemming verlenen door een mail te sturen naar jadro@xs4all.nl waarin zij aangeven dat hun zoon of dochter de rijles mag voortzetten binnen het COVID-19 protocol, opgesteld door de rijschool, indien deze toestemming niet verleend is, zullen er geen praktijklessen plaatsvinden.

6. Afname praktijklessen tijdens COVID-19 geschied op eigen risico.

– Het afnemen van Praktijklessen geschied geheel op eigen risico, Autorijschool Jadro kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk gesteld worden indien men bijvoorbeeld besmet raakt, allergisch of hevig reageert o.i.d. op bijvoorbeeld in de lesauto toegepaste reiniging en desinfectiemiddelen en of handendesinfectiemiddelen.

Autorijschool Jadro tracht middels dit protocol de veiligheid tijdens zoveel mogelijk te waarborgen maar is echter ook afhankelijk van de verantwoordelijkheid van derden. De rijschool verwacht dan ook dat leerlingen met klachten of bij familieleden met klachten of contact met derden met klachten, dit netjes voorafgaand zullen melden bij de betreffende rijinstructeur, zich aan de regels houden en de praktijkles annuleren waarna tenminste 14 dagen geen praktijklessen worden afgenomen door deze persoon om eventuele risico’s zoveel mogelijk te beperken, de rijinstructeur bepaald of de leerling weer kan deelnemen aan de praktijklessen.

Afname praktijklessen geschied derhalve op eigen risico, dit wordt vooraf aan de leerling aangegeven en staat ook omschreven op de website in dit protocol voor iedereen raadpleegbaar, de praktijklessen en afname daarvan vallen per 25-05-2020 binnen dit COVID-19 protocol een aanvulling c.q. toevoeging op de al reeds eerder van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van Autorijschool Jadro.

7. Wat verwachten wij van de leerling en risico-inventarisatie d.m.v. triagevragen

– De leerling komt tot nader order naar het afgesproken centraal gelegen punt, nader met elkaar af te spreken, dit kan per rijinstructeur verschillen om leerlingen zoveel mogelijk bij elkaar verwijderd te houden (liefst per fiets indien mogelijk), de leerling heeft dan thuis de handen al gewassen met water en zeep.

– Bij allergieën, eczeem of eventuele vooraf bekende hevige reacties op middelen, dient de leerling dit zelf bij de rijschool te melden en zelf zorg te dragen voor het juiste desinfectiemiddel (handengel/ spray) en dit zelf mee te brengen.
Het afnemen van rijles geschied op eigen risico, dit betekent dat de rijschool niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk gesteld kan worden indien er wel sprake zou zijn van een reactie.

– De leerling draagt er zorg voor volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van dit protocol, onze regels voor het afnemen van praktijklessen tijdens COVID-19 en respecteert deze.

– De leerling brengt niets mee naar de rijles, geen flesjes drinken, geen mobiele telefoons, geen tassen, petjes op etc. De leerling houdt de jas die hij/ zij aanheeft aan, er wordt niets achterin de auto gelegd, er mogen ook geen personen meerijden tijdens de rijles.

Bij aankomst op de afgesproken locatie:

Houdt de leerling buiten de lesauto 1,5 meter afstand tot de rijinstructeur of anderen in de omgeving en de rijinstructeur stelt zogenaamde triagevragen, bijna dezelfde als het CBR toepast.

Uiteraard realiseren wij ons dat veel klachten ook kunnen duiden op andere aandoeningen echter zijn wij niet medisch onderlegd en kunnen wij geen risico nemen, indien je een van de omschreven klachten hebt of ervaart al dan een beetje of veel, blijf je ten allen tijden thuis!

1 Had je in de afgelopen 24 uur een van de volgende klachten: Hoesten/ kuchen neusverkoudheid (niezen), koorts van 38 graden of hoger, benauwdheidsklachten etc.
2 Heb je een huisgenoot of gezinslid met bovenstaande klachten, hoesten, kuchen, niezen, koorts, benauwdheid of ben je in contact geweest met iemand buiten het gezin met deze klachten.
3 Heb je COVID-19 en is dit afgelopen 7 dagen vastgesteld.
4 Is er sprake van een huisgenoot of gezinslid of bekende met COVID-19 en heb je de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/ zij nog klachten had.
5 Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand met COVID-19.

Worden bovenstaande vragen met NEE beantwoord dan zal de praktijkles starten, wij vertrouwen erop dat onze leerlingen naar eer en geweten hierin zullen handelen.

Beantwoord je een van deze vragen met JA dan is er geen sprake van afname praktijkles voor tenminste 14 dagen.

Weet je voorafgaand aan de praktijkles al dat het antwoord op een van deze vragen JA zal zijn, kom je niet naar de rijles toe en annuleer je per direct de rijles.

• Wij verwachten verantwoord gedrag van onze leerlingen, indien de leerling hierover niet eerlijk blijkt en wij denken dit op te merken voorafgaand of tijdens de rijles, wordt per direct de praktijkles afgebroken en zullen we de eventuele geleden schade verhalen op de leerling of diens ouders bij minderjarigheid indien dit betekent dat dit de uitvoering van onze bedrijfsmatige activiteiten in gevaar heeft gebracht of dreigt in gevaar te brengen.

• Indien de rijinstructeur een van de vragen met ja zou moeten beantwoorden, moeten wij helaas tijdelijk de activiteiten staken en zullen wij geen praktijklessen geven!

• De rijles geschiedt met twee personen, conform huidige regels, dit betekent dat de leerling alleen in de lesauto zit met rijinstructeur, er is tijdelijk geen sprake van een breng- en haalmoment, hierdoor verzoeken wij leerlingen ook om naar een afgesproken, centrale locatie te komen, wij vragen om jullie begrip hiervoor.

• Wij rijden dus tenzij anders overeengekomen niet naar het huisadres of andere locaties maar zullen enkel vanaf een vooraf aangegeven locatie verschijnen en hier ook de rijles beëindigen.

• Het ophalen van de volgende leerling zal mettertijd vanzelf weer terug veranderen naar hoe het eerst was. De verwachting en hoop is dat dit wellicht haalbaar zou kunnen zijn per September 2020.

• Wij geven geen rijles met schermen o.i.d. aangezien dit gevaarlijk is, het beperkt een eventuele ingreep en zou bij een ongeluk kunnen leiden tot ernstige verwondingen, daardoor de keuze tot gebruik persoonlijke bescherming middelen aangezien de afstand binnen een lesauto klein is en de 1,5 meter niet bewaakt kan worden.

• Zorg ervoor dat je voor aanvang rijles naar het toilet bent geweest, toiletbezoek bij de rijschool is helaas niet mogelijk en veelal op andere locaties i.v.m. COVID-19 ook niet haalbaar.

Stappenplan leerling indien de praktijkles mag starten na beantwoorden triage vragen met NEE.
• Kom niet te vroeg, de lesauto dient gedesinfecteerd en gelucht te worden, het is de bedoeling dat je precies op de juiste tijd komt en niet 10 minuten voor de rijles al aanwezig bent, de rijinstructeur heeft de ruimte en tijd nodig dit goed te kunnen doen, hou daar rekening mee! Neem niets mee de, geen telefoon, geen tasjes, petjes etc. Er mag niets op de achterbank of in de auto neergelegd worden, jas houd je aan!

Het opzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen en desinfecteren handen, gebeurd tijdens de rijles, in bijzijn rijinstructeur, niet eerder!

• De leerling houd na beantwoorden triage vragen nog steeds afstand van de rijinstructeur buiten de lesauto, er mag geen sprake zijn van fysiek contact ook niet tijdens of na de rijles. Houd 1,5 meter afstand!

• Desinfecteert de leerling eerst de handen met desinfecterende handgel of spray conform was instructie RIVM.

• Haal het mondmasker aan de touwtjes uit het zakje, zet beschermingsmiddelen op, eerst mondmasker, bij de touwtjes (elastiek) vastpakken, niet bij het masker zelf, daarna trek je de handschoenen aan.

Het plastic zakje waarin de persoonlijke beschermingsmiddelen zaten mag niet mee in de lesauto, er mag niets mee in de lesauto behalve het ID bewijs, dit moet mee in de eigen zak, het mag niet in de lesauto neergelegd worden. LET OP, Je mag na opzetten beschermingsmiddelen nergens meer aanzitten, niet aan gezicht, kleding etc.
Bij een eventuele controle is er sprake van een legitimatieplicht, de leerling is hiervoor zelf verantwoordelijk, neem je ID bewijs altijd mee!
• Daarna neem je plaats in een gereinigde, gedesinfecteerde en geventileerde lesauto. De lesauto is vooraf gereinigd en gedesinfecteerd en geventileerd door de rijinstructeur, houd er rekening mee dat dit door onvoorziene omstandigheden iets uit kan lopen, in principe gebeurd het reinigen en desinfecteren zoveel mogelijk in eigen tijd van de rijinstructeur tenzij er sprake is van overmacht, wij vragen hiervoor jullie begrip.

• Tijdens de rijles zit je niet aan je gezicht of aan andere dingen dan die noodzakelijk zijn voor de rijles.

• Indien het mondkapje te warm of benauwd wordt kun je dit ten allen tijden aangeven, we kunnen dan eventueel even een korte stop maken.

• Aan het eind van de praktijkles stap je uit met alle beschermingsmiddelen nog op en aan.

• Je loopt bij het lesvoertuig vandaan en houdt buiten de auto weer 1,5 meter afstand van de rijinstructeur of derden in de omgeving, de rijinstructeur stuurt een Whatsapp voor de volgende afspraak, de afspraak wordt dus niet in of nabij het lesvoertuig gemaakt en geschiedt op basis van beschikbaarheid binnen de agenda van de rijinstructeur, het kan dus voor komen dat er niet iedere week gereden kan worden doordat er sprake is van reiniging tussendoor, dit pleegt een aanslag op de beschikbaarheid.

• Je trekt als eerste de handschoenen uit en desinfecteert de handen waarna je het mondkapje bij de touwtjes af doet en stopt deze in het zakje terug.

Daarna desinfecteer je opnieuw de handen, na beëindiging rijles gebruik je dus twee maal desinfectiegel, handenalcohol of spray, afhankelijk van hetgeen beschikbaar is.

• Het zakje neem je mee naar huis en deponeert het thuis in de vuilnisbak, niet in de omgeving of op straat!

• Je draagt er zorg voor dat je zo vlot mogelijk (direct) de afgesproken plek verlaat zodat de rijinstructeur in de gelegenheid is de lesauto goed te reinigen en desinfecteren en luchten, je maakt geen praatje met bekenden o.i.d.

• Denk er thuis aan je handen opnieuw te wassen met water en zeep en gebruik daarna eventueel een verzorgende handcrème, het vele wassen en desinfecteren schijnt de beschermlaag van de handen aan te tasten, de handen goed verzorgen is belangrijk.

Autorijschool Jadro heeft ervoor gekozen de lesvoertuigen na iedere leerling te reinigen en desinfecteren en luchten tenminste 10 minuten, dit wordt ook zodanig voorgeschreven vanuit onze branche, wij hopen op deze wijze aan onze klanten te tonen dat wij professioneel met deze situatie omgaan alsmede met de gezondheid van onze leerlingen. Autorijschool Jadro neemt tussen iedere rijles tenminste 15 tot 30 minuten om te desinfecteren en reinigen.

8. Praktijkexamen CBR

Autorijschool Jadro is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk waar het regelgeving en protocol CBR betreft, realiseer je dat het CBR ook werkt met een protocol COVID-19, deze dien je volledig op te volgen en uit te voeren indien er sprake is van een praktijkexamen. Wees eerlijk richting het CBR indien er sprake is van klachten en meld dit op tijd bij de rijschool en cbr.
Indien je, je hier niet aan wenst te conformeren, zal het CBR zelf haar eigen maatregelen nemen en toepassen, de rijschool heeft hier geen enkele rol in, de gevolgen daarvan zijn geheel voor rekening van de leerling, de rijschool is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor keuzes die de leerling hierin maakt.
Tijdens de praktijkexamens mag een rijinstructeur niet meer mee, dit betekent dat de rijinstructeur bij het lesvoertuig afscheid neemt van de leerling en examinator en de leerling pas weer ziet na afloop van het praktijkexamen.
De leerling moet tijdens het examen onze lesauto desinfecteren, wij verwachten dat de leerling hiermee secuur mee omgaat en reinigt zoals vooraf door ons aangegeven met de middelen die wij daarvoor beschikbaar stellen om schade aan onze lesauto te voorkomen, dit zit in speciale bakjes zodat duidelijk is wat bestemd is voor reiniging tijdens het examen. Een bakje voor de leerling tijdens het examen en een voor de examinator, je gebruikt enkel dat gene dat wij aanreiken, niets anders! In de bakjes zit een tube desinfecterende handgel bestemd om je handen mee te desinfecteren en desinfectiedoekjes om de auto mee te reinigen, op de achterbank staat een kleine prullenbak, je doet eerst de gebruikte doekjes in een afgesloten zakje alvorens deze in de prullenbak te deponeren, dit zelfde geld na afloop van het praktijkexamen, eerst de persoonlijke beschermingsmiddelen in een zakje stoppen en afsluiten en daarna pas in de prullenbak op de achterbank.
Houdt rekening met oplopende wachttijden voor wat betreft praktijkexamens, ook dit ligt geheel bij het CBR.
Indien u klachten heeft over de gang van zaken m.b.t. het praktijkexamen, dient u hiervoor bij de betreffende instantie te zijn en niet bij de rijschool, wij hebben hierin geen rol en zijn ook afhankelijk van hetgeen het CBR ons aanreikt qua examencapaciteit.

Dit protocol is tot stand gekomen met behulp van uitgebrachte adviezen brancheorganisaties rijschoolsector, CBR, zorgwijzer en RIVM, er kunnen geen rechten aan ontleend worden, eventuele druk/ fouten voorbehouden, dit protocol zal tegen de dan geldende normen en regels telkens worden herzien al dan aangepast en is een toevoeging op onze Algemene Voorwaarden, gegevens m.b.t. triagevragen en de antwoorden daarop, worden conform AVG regels door Autorijschool Jadro niet geregistreerd noch bewaard, ieder bedrijf is echter wel verplicht deze vragen tijdens COVID19 te stellen aan haar leerlingen, onze triagevragen zijn opgesteld naar voorbeeld van de triagevragen zoals het CBR deze ook stelt tijdens een praktijk examen, te weten een 5-tal vragen, we hopen dan ook op jullie medewerking om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

• Versie 1. Protocol COVID19 t.b.v. Autorijschool Jadro d.d. 25-05-2020