Faalangst

Faalangst

Faalangst en het faalangstexamen van het CBR.

Autorijschool Jadro heeft met ingang van Februari 2015 ook een bijscholingscertificaat faalangst van Jongepier verkeersopleiders Nederland, het opleidingsinstituut voor de rijschoolbranche en mag hierdoor leerlingen met faalangst begeleiden.

Wat is faalangst?
Faalangst is de angst om te falen, tekort te schieten om aan bepaalde verwachtingen van jezelf of anderen niet te kunnen voldoen.

(Video – CBR YouTube)

Negatieve en Positieve faalangst.
Faalangst kan diverse vormen aannemen, afhankelijk van de aard van de te leveren prestatie. Faalangst kan soms een positieve maar ook een negatieve uitwerking hebben.
Bij positieve faalangst helpt de aanwezige angst en de daarbij optredende spanningstoestand juist om beter te functioneren of zich beter te concentreren dan onder normale omstandigheden het geval is, hierdoor presteer je dus door de spanning wel goed, de spanning werkt als het ware als een extra prikkel.
Bij negatieve faalangst gaat irrelevant gedrag een hoofdrol spelen, je vergeet dingen die je onder normale omstandigheden wel wist, dat noem je een black-out, je hebt last van transpireren, trillende handen, slapeloosheid, hartkloppingen. De hierbij optredende (extreme) stress en angst werken dan negatief, je presteert onder je kunnen door de faalangst en beland in een vicieuze cirkel doordat voor jou bevestigd wordt dat je het inderdaad niet kan, hierdoor ben je de volgende keer weer faalangstig waardoor de faalangst in stand blijft of nog verder versterkt wordt.
Als faalangstige leerling bij Autorijschool Jadro bieden we jou begeleiding bij je faalangst, je kan in alle rust oefenen en rijdt altijd met dezelfde auto en met dezelfde rij-instructeur om je zoveel mogelijk op je gemak te stellen en een postitieve, duidelijke en rustige leeromgeving te bieden.

Het faalangstexamen van het CBR.
Bij het CBR kun je als je last hebt van Faalangst een zogenaamd faalangstexamen afleggen. Je krijgt dan een examinator die is getraind in het begeleiden van mensen met faalangst. Er is meer tijd om je op je gemak te stellen en tijdens je examen-rit kun je om een time-out vragen.
Het faalangstexamen duurt 80 minuten (inclusief een rit van 35 minuten) en de examinator toetst dan of je net als bij een normaal praktijexamen:
– Veilig en zelfstandig kunt rijden
– Rekening houdt met andere weggebruikers
– Beheersing van de auto
– Kijkgedrag
– Goed voorrang verlenen
– Inhalen
– In- en uitvoegen
– Rijden op kruispunten en rotondes
– Bijzondere verrichtingen.
Aan het faalangstexamen zijn wel extra kosten verbonden, kijk hiervoor naar onze prijzen, de lesprijs voor leerlingen met faalangst is uiteraard hetzelfde als bij een reguliere rijles.
Kijk op www.cbr.nl voor meer informatie over het faalangstexamen van het CBR.