Autisme en het rijbewijs. Bij Autorijschool Jadro kunt u ook terecht met ASS, wij hebben een bijscholing ASS gevolgd bij Jongepier Verkeersopleidingen Nederland, het opleidingsinstituut voor de rijschoolbranche en hebben hiervoor een certificaat behaald waardoor we ook begeleiding mogen geven aan leerlingen met ASS. Leerlingen met ASS rijden bij Autorijschool Jadro, per rijles 90 minuten, deze tijd is nodig om goed, veilig en in alle rust te kunnen leren autorijden. Wat komt er allemaal kijken bij autorijles voor een leerling met ASS? Het CBR heeft normen voor leerlingen met ASS opgesteld, hieronder een korte omschrijving. bron Autisme en het rijbewijs, voor meer informatie, www.CBR.nl. (Wij hebben geen registratie bij het NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme)

Autisme

Autisme

Waarom zijn er normen bij Autismespectrumstoornis (ASS). Personen met een Autismespectrumstoornis (Autisme, Asperger, PDD-NOS) hebben een ontwikkelingstoornis van de zogenoemde hogere hersenfuncties. Dit uit zich in het bijzonder op 3 gebieden: – Stoornis in de omgang met anderen – Stoornis in de communicatie – Stoornis in het verbeeldend vermogen Problemen om samenhang van zaken te onderkennen, problemen met planning en flexibiliteit en problemen met je inlevingsvermogen kunnen een negatieve invloed hebben op de rijvaardigheid. Tevens heeft de meerderheid van personen met ASS een bijkomende psychische stoornis, zoals een depressie of angst en gebruiken ze rij-gevaarlijke medicijnen. Wanneer ben ik rijgeschikt bij ASS? Je bent rijgeschikt als uit het rapport van een medisch specialist blijkt dat de problemen met planning en waarneming niet al te groot zijn, bijkomende risico’s als depressie of angsten mogen geen groot probleem vormen en de specialist moet van oordeel zijn dat er veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen. Voor het oordeel gebruikt de specialist een checklist riscofactoren vam het CBR. Wie levert het CBR de informatie? Voor de beoordeling van rijgeschiktheid is altijd een rapport nodig van een onafhankelijk medisch specialist met kennis van ASS. Het CBR heeft een lijst met dergelijke deskundige specialisten. Lees meer op de website van het CBR. Wat is de maximale termijn van geschiktheid? Leerlingen met ASS kunnen voor onbeperkte termijn worden goedgekeurd, dan is er m.b.t. ASS nooit meer een herkeuring door een onafhankelijk specialist nodig. Bij twijfel kan de specialist het CBR adviseren toch een termijnbeperking van drie of vijf jaar op te leggen. Personen met een in tijd beperkt rijbewijs bij de volgende aanvraag wel altijd opnieuw door een onafhankelijk medisch specialist worden gekeurd. Wanneer krijg ik een rijtest? De eerste keer dat een leerling met ASS een aanvraag doet bij het CBR, volgt er na de goedkeuring door een medisch specialist altijd een rijtest. Mag mijn eigen psychiater het rapport opmaken? Nee, bij ASS is het nodig dat een onafhankelijk specialist onderzoek doet en het rapport opmaakt. Er moet namelijk een oordeel komen over de rijgeschiktheid en beperkte of onbeperkte termijn van geschiktheid. Volgens de regels van de artsensorganistatie mogen behandelend artsen geen verklaring afgeven met een oordeel over de rijgeschiktheid. Voor meer informatie of de Checklist kijk op de website van het CBR.