Autorijschool Jadro hecht veel waarde aan de veiligheid van haar leerlingen en tracht deze met het oog op bescherming en gezondheid van hun klanten, ter voorkoming van verspreiding van het virus, waar mogelijk te waarborgen door toepassing van dit protocol.
Wij passen de voorgeschreven richtlijnen van het RIVM hierin toe inclusief adviezen brancheorganisaties rijschoolsector, zorgwijzer en CBR.
Bij wijzigingen zal dit protocol geactualiseerd worden op basis van ervaringen of aangepaste richtlijnen door RIVM.

Het COVID-19 Protocol is integraal te lezen op onze website. Bij vragen stuur ons een bericht.